ul.Okulickiego14    tel.: 0158426389    znp.stalowawola@op.pl.

         

Archiwum

 

Dnia 18.12.2014r.  (czwartek) o godz. 12:30 w siedzibie związku odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału i Prezesów Ognisk ZNP

Dnia 17.12.2014r.  (środa)  o godz. 13:00 w w siedzibie związku odbyło się posiedzenie Oddziałowej Komisji Rewizyjnej

Dnia 9.12.2014r.  (wtorek)  o godz. 13:00 w w siedzibie związku odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu Oddziału

Dnia 13.11.2014r.  ((czwartek) o godz. 13:00 w siedzibie związku odbyło się  narada szkoleniowa Prezesów Ognisk ZNP

Dnia 13.11.2014r.  ((czwartek)  o godz. 11:00 w w siedzibie związku odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu Oddziału

Prosimy Prezesów Ognisk ZNP o zgłaszanie sie do biura oddziału w celu odebrania materiałów (formularz statystyczny)

Dnia 9.10.2014r.  ((czwartek) o godz. 13:00 w lokalu "Lasowianka" ul. Siedlanowskiego 5 odbędzie się uroczyste posiedzenie Zarządu Oddziału i Prezesów Ognisk ZNP - zapraszamy !

Dnia 18.10.2014r.  (sobota) o godz. 11:00 w restauracji "Słoneczna" odbędzie się

 spotkanie z okazji DEN członków Oddziałowej Sekcji Emerytów i Rencistów - zapraszamy

Dnia 16.01.2014r.  ((czwartek) o godz. 12:30 w siedzibie związku odbyła się  narada szkoleniowa Prezesów Ognisk ZNP i Przewodniczących Sekcji ZNP - zapraszamy !

Dnia 19.12.2013r.  ((czwartek) o godz. 12:30 w siedzibie związku odbyło się  posiedzenie Zarządu Oddziału i Prezesów Ognisk ZNP.

Dnia 5.12.2013r.   o godz. 14:00 w w siedzibie związku odbyło się

 posiedzenie Prezydium Zarządu Oddziału. 

Dnia 6.12.2013r. odbyło się szkolenie p.poż aktywu związkowego w Rzeszowie.

Dnia 13.11.2013r.  ((środa) o godz. 15:00 w siedzibie związku odbędzie się

nadzwyczajne posiedzenie Zarządu Oddziału i Prezesów Ognisk ZNP - obecność obowiązkowa - zapraszamy

Dnia 10.10.2013r.  ((czwartek) o godz. 14:00 w lokalu "Lasowianka" ul. Siedlanowskiego 5 odbędzie się uroczyste posiedzenie Zarządu Oddziału i Prezesów

Ognisk ZNP - zapraszamy !

Dnia 26.09.2013r.   o godz. 14:00 w w siedzibie SEiR odbyło się

 posiedzenie Prezydium Zarządu Oddziału. 

Dnia 12.09.2013r.   (czwartek) o godz. 12:30 w siedzibie Związku odbyło się

 zebranie Prezesów Ognisk ZNP

Dnia 28.08.2013r.   o godz. 14:00 w siedzibie Związku odbyło się

 posiedzenie Prezydium Zarządu Oddziału 

Dnia 11.06.2013r.  (wtorek) o godz. 14:00 w siedzibie Związku odbyło się

 posiedzenie Prezydium Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej.

Dnia 13.06.2013r.   (czwartek) o godz. 12:30 w siedzibie Związku odbyło się

  posiedzenie Zarządu Oddziału i Prezesów Ognisk.

Dnia 25.04.2013r.   (czwartek) o godz. 12:30 w siedzibie Związku odbędzie się

 narada szkoleniowa Prezesów Ognisk -

Dnia 9.04.2013r.  (wtorek) o godz. 14:00 w siedzibie Związku odbyło się

 posiedzenie Prezydium Zarządu Oddziału 

Dnia 14.03.2013r.   (czwartek) o godz. 12:30 w siedzibie Związku odbyło się

 szkolenie Prezesów Ognisk .

Dnia 29.01.2013r.  (wtorek) o godz. 13:00 w siedzibie Związku odbyło się

 posiedzenie Oddziałowej Komisji Rewizyjnej

Dnia 29.01.2013r.  (wtorek) o godz. 14:00 w siedzibie Związku odbyło się

 posiedzenie Prezydium Zarządu Oddziału 

Dnia 31.01.2013r.   (czwartek) o godz. 12:00 w siedzibie Związku odbyło się

  posiedzenie Zarządu Oddziału i Prezesów Ognisk

Dnia 4.12.2012r.  (wtorek) o godz. 14:00 w siedzibie Związku odbyło się

 posiedzenie Prezydium Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej.

Dnia 6.12.2012r.  (czwartek) o godz. 14:30 w siedzibie Związku odbyło  się

 zebranie członków Oddziałowej Sekcji Administracji i Obsługi

Dnia 13.12.2012r.  (czwartek) o godz. 12:30 w siedzibie Związku odbyło  się

 posiedzenie Zarządu Oddziału i Prezesów Ogniska.

Dnia 22.11.2012r.  (czwartek) o godz. 12:30 w siedzibie Związku odbyło się

zebranie Prezesów Ognisk.

Dnia 6.11.2012r.  (wtorek) o godz. 14:00 w siedzibie Związku odbyło się

 posiedzenie Prezydium Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej.

Dnia 10.09.2012r.  ((środa) o godz. 14:00 w lokalu "Lasowianka" ul. Siedlanowskiego 5 odbyło się uroczyste posiedzenie Zarządu Oddziału i Prezesów Ognisk

Dnia 15.09.2012r.  (sobota) o godz. 16:00 w Chłopskiej Woli  odbył się Piknik Związkowy   >>    zdjęcia

Dnia 6.09.2012r.  (czwartek) o godz. 12:00 w siedzibie Związku odbyło się

zebranie Prezesów Ognisk.

Dnia 29.08.2012r.  (środa) o godz. 12:00 - 14:00 w siedzibie Związku odbędą się

porady prawne.

Dnia 27.08.2012r.  (poniedziałek) o godz. 10:00 w siedzibie Związku odbyło się

 posiedzenie Prezydium Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej.

Dnia 5.06.2012r.  (wtorek) o godz. 14:30 w siedzibie Związku odbyło się

zebranie Prezydium Zarządu Oddziału i Komisji Kulturalno-turystycznej - zapraszamy !

Dnia 14.06.2012r.  (czwartek) o godz. 12:30 w siedzibie Związku odbyło się

zebranie Zarządu Oddziału i Prezesów Ognisk -zapraszamy!

Dnia 21.05.2012r.  (poniedziałek) o godz. 14:00 w siedzibie Związku odbyło się

zebranie Prezesów Ognisk.

Dnia 29.03.2012r.  (czwartek) o godz. 13:00 w siedzibie Związku odbyło się

 szkolenie Prezesów Ognisk.

Dnia 5.12.2011r.  (poniedziałek) o godz. 14:00 w siedzibie Związku odbyło się

 posiedzenie Prezydium Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej.

Dnia 13.12.2011r.  (wtorek) o godz. 15:00 w siedzibie Związku odbyło się

 zebranie członków Oddziałowej Sekcji Pracowników Administracji i Obsługi  

Dnia 15.12.2011r.  (czwartek) o godz. 12:30 w siedzibie Związku odbyło się

 posiedzenie Zarządu Oddziału i Prezesów Ognisk .

Dnia 12.10.2011r.  (środa) o godz. 14:00 w lokalu "Lasowianka" ul. Siedlanowskiego 5 odbyło się uroczyste posiedzenie Zarządu Oddziału i Prezesów Ognisk

Dnia 29.09.2011r.  (czwartek) o godz. 12:30 w siedzibie Związku odbyło się

zebranie  Prezesów Ognisk

PIKNIK ZWIĄZKOWY

2011
10 WRZEŚNIA GODZ. 16:00

 CHŁOPSKA WOLA
ZAPRASZAMY!!!
Zarząd Oddziału ZNP w Stalowej Woli 

>> zdjęcia
 

Dnia 9.06.2011r.  (czwartek) o godz. 12:00 w siedzibie Związku odbył się

 posiedzenie Zarządu Oddziału i Prezesów Ognisk

Dnia 14.04.2011r.  (czwartek) o godz. 12:00 w siedzibie Związku

odbyło się zebranie i szkolenie  Prezesów Ognisk

Dnia 17.02.2011r. (czwartek) o godz. 12:00 w siedzibie Związku

odbyło się posiedzenie i szkolenie Prezesów Ognisk i Zarządu Oddziału

Dnia 1.02.2011r. (wtorek) o godz. 12:00 w siedzibie Związku odbyło się

posiedzenie Prezydium Zarządu Oddziału i Oddziałowej Komisji Rewizyjnej

Dnia 3.02.2011r. (czwartek) o godz. 12:00 w siedzibie Związku

odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału

Dnia 9.12.2010r. (czwartek) o godz. 12:00 w siedzibie Związku odbyło się

posiedzenie Zarządu Oddziału i Prezesów Ognisk

Dnia 25.11.2010r. (czwartek) o godz. 14:00 w siedzibie Związku odbyło się

posiedzenie Prezydium Zarządu Oddziału

Dnia 7.10.2010r. (czwartek) o godz. 12:00 w lokalu "Lasowianka" ul. Siedlanowskiego 5 odbyło się uroczyste posiedzenie Zarządu Oddziału

Dnia 7.10.2010r. (czwartek) o godz. 13:00 w lokalu "Lasowianka" ul. Siedlanowskiego 5 odbyło się uroczyste posiedzenie Prezesów Ognisk

Wyjazd delegatów na Okręgową Konferencję Sprawozdawczo-Wyborczą Delegatów ZNP Okręgu Podkarpackiego dnia 18.09.2010r. (sobota) godz. 7:00 - siedziba Związku

Dnia 16.09.2010r. (czwartek) o godz. 12:00 w siedzibie Związku odbyło się

posiedzenie Prezydium Zarządu Oddziału

Dnia 16.09.2010r. (czwartek) o godz. 13:00 w siedzibie Związku odbyło się

posiedzenie i szkolenie Prezesów Ognisk

Dnia 10.06.2010r. (czwartek) o godz. 12:30 w siedzibie Związku odbyło się

posiedzenie Zarządu Oddziału i Oddziałowej Komisji Rewizyjnej a o godz. 14:00 spotkanie Prezesów Oddziału ZNP.

Dnia 22.05.2010r. (sobota) o godz. 10:00 w Szkole Podstawowej nr7 przy ul. Okulickiego 14 odbyła się Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza Delegatów Oddziału ZNP w Stalowej Woli .

Nowym prezesem oddziału została Kol. Eliza Walicha. Gratulujemy nowo wybranemu Prezesowi, Zarządowi Oddziału i Komisji Rewizyjnej >> zdjęcia z konferencji

►Komplety materiałów dotyczące referendum są do odebrania w biurze oddziału. Prosimy Prezesów Ognisk o ich szybki odbiór. Zarząd Oddziału ZNP w Stalowej Woli prosi o jak najszerszy udział środowiska nauczycielskiego w referendum i przesłanie wyników referendum do 13.05.2010r. do biura oddziału.

Dnia 13.05.2010r. (czwartek) o godz. 12:30 w siedzibie Związku odbyło się

posiedzenie Zarządu Oddziału i Prezesów Ognisk

Dnia 6.05.2010r. (czwartek) o godz. 13:00 w siedzibie Związku odbyło się

posiedzenie Oddziałowej Komisji Rewizyjnej

Dnia 29.04.2010r. (czwartek) o godz. 13:00 w siedzibie Związku odbyło się

posiedzenie Prezydium Zarządu Oddziału

Dnia 26.04.2010r. (poniedziałek) o godz. 15:00 w siedzibie Związku odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Oddziałowej Sekcji Pracowników Administracji i Obsługi ZNP

w Stalowej Woli. Nową przewodniczącą OSPAiO została Kol. Barbara Markowicz - gratulujemy!

Dnia 6.03.2010r. (sobota) o godz. 10:00 w Szkole Podstawowej nr7 przy ul. Okulickiego 14 odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Oddziałowej Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP w Stalowej Woli. Nową przewodniczącą OSEiR została Kol. Jadwiga Surma - gratulujemy!

Przedszkole dla każdego - inauguracja obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej

Materiał - wybory w ZNP

Dnia 4.03.2010r. (czwartek) o godz. 12:30 w siedzibie Związku odbyło się

zebranie Prezesów Ognisk ZNP w sprawie kampanii sprawozdawczo-wyborczej

Dnia 4.02.2010r. (czwartek) o godz. 12:30 w siedzibie Związku odbyło się

posiedzenie i szkolenie Zarządu Oddziału

Dnia 28.01.2010r. (czwartek) o godz. 13:00 w siedzibie Związku odbyło się

posiedzenie Prezydium Zarządu Oddziału i Oddziałowej Komisji Rewizyjnej

Dnia 30.01.2010r. (sobota) o godz. 11:00 w PSP Nr 1 ul. Dmowskiego 9 odbyło się uroczyste noworoczne spotkanie opłatkowe Oddziałowej Sekcji Emerytów i Rencistów

Dnia 17.12.2009r. (czwartek) o godz. 12:30 w siedzibie Związku odbyło się

posiedzenie i szkolenie Zarządu Oddziału i Prezesów Ognisk

Dnia 1.12.2009r. (wtorek) o godz. 14:00 w siedzibie Związku odbyło się

posiedzenie Prezydium Zarządu Oddziału i Oddziałowej Komisji Rewizyjnej

Stanowisko Zarządu Oddziału ZNP w Stalowej Woli dotyczące koncepcji likwidacji i prywatyzacji przedszkoli publicznych w mieście

►Dnia 17.10.2009r. (sobota) o godz. 11:00 w PSP Nr 1 ul. Dmowskiego 9 z okazji DEN i 70 rocznicy TON odbyło się uroczyste spotkanie Oddziałowej Sekcji Emerytów i Rencistów >> zdjęcia z uroczystości

►W dniu 8.10.2008r. (czwartek) o godz. 12:30 w lokalu "INDYGO" budynek Mostostalu z okazji DEN odbyło się uroczyste posiedzenie Zarządu Oddziału i Prezesów Ognisk

Dnia 26.09.2009r. (sobota) o godz. 15:00 odbył się piknik związkowy >> zdjęcia z pilniku

Dnia 24.09.2009r. (czwartek) o godz. 12:00 w siedzibie Związku odbyło się zebranie

Prezesów Ognisk

Dnia 10.06.2009r. (środa) o godz. 16:00 w siedzibie Sekcji Emerytów i Rencistów odbyło

się posiedzenie Zarządu SEiR

Dnia 4.06.2009r. (czwartek) o godz. 11:00 w siedzibie Związku odbyło się

posiedzenie Prezydium Zarządu Oddziału i Oddziałowej Komisji Rewizyjnej

Dnia 4.06.2009r. (czwartek) o godz. 12:30 w siedzibie Związku odbyło się

posiedzenie Zarządu Oddziału i Prezesów Ognisk.

Dnia 14.05.2009r. (czwartek) o godz. 14:30 w siedzibie Związku odbyło się zebranie

i szkolenie Zarządu Oddziału i Prezesów Ognisk.

Dnia 19.03.2009r. (czwartek) o godz. 14:30 w siedzibie Związku odbyło się zebranie

i szkolenie Prezesów Ognisk. Tematem szkolenia był ZFŚS

Zmiany w prawie oświatowym

► W dniu 19.02.2009r. (czwartek) o godz. 12:30 w siedzibie Związku odbyło się posiedzenie

Zarządu Oddziału ZNP

► W dniu 17.02.2009r. (wtorek) o godz. 13:00 w siedzibie Związku odbyło się posiedzenie

Prezydium Zarządu Oddziału i Oddziałowej Komisji Rewizyjnej

►Dnia 17.01.2009r. (sobota) o godz. 11:00 w PSP Nr 3 ul. Wyszyńskiego 14 odbyło się uroczyste spotkanie opłatkowe Oddziałowej Sekcji Emerytów i Rencistów >> zdjęcia z uroczystości

Komentarz prezesa ZNP do porozumienia ws ustawy o świadczeniach kompensacyjnych

Projekt ustawy o świadczeniach kompensacyjnych

Porozumienie w sprawie świadczeń emerytalnych dla nauczycieli - 4.12.2008 r.

Nie dajmy popsuć naszej szkoły

► W dniu 11.12.2008r. (czwartek) o godz. 12:30 w siedzibie Związku odbyło się posiedzenie

Zarządu Oddziału i Prezesów Ognisk

►W dniu 3.12.2008r. (środa) o godz. 13:00 w siedzibie Związku odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej

Zdjęcia z pikiety przed Sejmem - Warszawa 19.11.2008r.

Święto Edukacji Narodowej związkowców ZNP z Podkarpacia - 22.10.2008r.

► Dnia 18.10.2008r. (sobota) o godz. 11:00 w PSP Nr 3 ul. Wyszyńskiego 14 z okazji DEN odbyło się uroczyste spotkanie Oddziałowej Sekcji Emerytów i Rencistów

► W dniu 9.10.2008r. (czwartek) o godz. 13:00 w lokalu "Lasowianka" na ul. Siedlanowskiego 5

odbyło się uroczyste posiedzenie Zarządu Oddziału i Prezesów Ognisk

©